Velkommen til mine hjemmesider

Disse hjemmesidene ble lagt ut i november 2009. Jeg trengte dem først og fremst for å sikre at masse stoff jeg har laget om pensjonsreformen ble tilgjengelig. Det meste av stoffet du finner her dreier seg (inntil videre) om folketrygdens alderspensjon og uførepensjon, AFP og de offentlige pensjonskassene. Håper du finner noe av interesse.  Etterhvert vil der komme stoff om andre ting jeg interesserer meg for. Jeg legger ut nytt stoff når jeg har noe.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte meg: epost: gunnar@rutle.net, telefon 99255590 

mvh Gunnar Rutle

Siste nytt på hjemmesidene ......

Nytt stoff om pensjon og uføretrygd finner du her.

Kalkulator versjon 28 ble lagt ut 18. januar 2016. Den har med Regjeringens nye forslag av 18. desember 2015 til raserong av den solidariske offentlige tjenestepensjonen. Du finner den her.

Mitt siste foredrag er fra 16. januar 2016: Regjeringen vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonsordningen. Om Arbeids- og sosialdeartementets nye forslag til OfTP. Merk at det  inneholder noen eksempler på bruk av pensjonskalkuatoren til å modifisere regjeringens forslag. Du finner det her.

 

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!