De siste årene har jeg holdt mange foredrag om folketrygdens alderspensjon, AFP, om de offentlige tjenestepensjonene, og om uføretrygd. Det aller meste legger jeg ut her. I menyen til venstre har du flere valg:

Hvis du ønsker at jeg skal holde foredrag, finner du mer om det i menypunktet "Ønske om foredrag"
Hvis du ønsker å laste ned et av mine foredrag finner du det i menypunktet "Foredrag jeg har holdt"
I tillegg lager jeg av og til mer grundige foredrag om alderspensjon og om uføretrygd og sjukelønn. De finner du under menypunktene "Alt om alderspensjonsreformen" og "Alt om uføretrygd (og sjukelønn)"