Versjon 30 inneholder som vanlig både alderspensjon og  uføreytelse fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon! Den har også med regjeringas forslag til ny offentlig tjenestepensjon som kom i desember 2015 og forslaget til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon fra september 2017.

 

1. Viktigste endring: Tatt med forslagene i regjeringas høring om nye samordningsregler i offentlig tjenetepensjon av 21.9.2017. Finnes som type S-TJ. Har også laget en versjon der regulering av bruttopensjon gjøres med forholdstall istf delingstall, kalt S-TE

2. Ny G pr 1.5.2017. 2017 versjonen av forholdstall, delingstall, justeringsbeløp, lønnstabeller KS (også ny stillingsstruktur) og Oslo

(NB! Vær oppmerksom på at noen betingede formateringer som gjelder farger på felt og tekst kan fungere dårlig i versjoner av Excel eldre enn 2007-versjonen. Såvidt jeg vet skal alle beregninger fungere)

Nedenfor finner du lenke for nedlasting av den siste kalkulatoren, og mer om tidligere versjoner av kalkulatoren.

Hvis du oppdager feil i kalkulatoren eller problem med å bruke den blir jeg veldig glad hvis du sender en melding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Her kan du laste ned siste versjon:

20171112_Alders-uforepensjonskalkulator_versjon_30.xlsm

Kalkulatoren er i hovedsak selvforklarende. Den viser forklaringer alle sted du skal gi opplysninger, og vanligvis også der du får opplysninger. Les dem grundig. Men for de som ønsker å vite mer har jeg også lagt ut en grundig bruksanvisning, den er helt oppdatert nå. Her kan du laste ned bruksanvisningen.

20171112_Bruksanvisning-alders-uforepensjonskalkulator_v30.doc

Jeg har også laget en ganske fullstendig dokumentasjon, som forklarer hvordan jeg har tolket de avtalene som ligger til grunn, og hvordan kalkulatoren beregner pensjon. Så hvis du har lyst å se meg i kortene, kan du lese den. Dessverre er jeg ennå ikke ferdig med dokumentasjonen av uføretrygd-delen og forslaget til ny offentlig tjenestepensjon fra desember 2015, men dokumentasjonen av resten finner du her (første del er bruksanvisning, den er fullstendig og den samme som ovenfor):

20171112_Dokumentasjon-alders-uforepensjonskalkulator_v26-30.doc

Delingstall, forholdstall og justeringsbeløp for ny AFP som en trenger for å regne ut ny pensjon fins nå på NAV sine sider, men de er godt gjemt. De finnes her:

Forholdstall og Delingstall NAV

Justeringsbeløp NAV

Tidligere versjoner av kalkulatoren

Det er fortsatt mulig å laste dem ned ved å velge nedlasting øverst på menyen.

Mer om utviklingen av kalkulatoren:

Versjon 30 inneholder regjeringas høring om nye samordningsregler i offentlig tjenetepensjon av 21.9.2017

Versjon 28 inneholder regjeringas nye forslag til rasering av den solidariske offentlige tjenestepensjon som kom 18.12.2015. I forslaget er den gamle AFP-ordningen fjernet, slik at den offentlige tjenestepensjonen blir minst like dårlig som den private for de som har behov for å gå av tidlig.

Versjon 26 og seinere inneholder forslaget til uføreytelse i offentlig tjenestepensjon, i tråd med odelstingsproposisjonen 202L som ble lagt fram 4.10.2013 og nå er vedtatt av stortinget. Den gir for de fleste en mye dårligere uføreytelse enn dagens.

Regjeringa la fram sin tolkning av vedtatt tjenestepensjon i et høringsnotat av 20.11.09. Jeg mener at tolkningen på flere punkt bryter med avtalen. To saker er særlig viktige:
1. De tar ikke hensyn til grunnlovsgarantien, et meget alvorlig brudd på offentlig ansattes rettigheter
2. Den underregulerer tjenestepensjonen fra det tidspunkt en tar ut AFP. Det bryter helt med dagens AFP, der uttak av AFP ikke skal redusere pensjonen ved 67. For en som går av ved 62 betyr det ca 4 % ned i pensjon.

I lovproposisjon 107 L fra 26.3.2010 går de tilbake på ovennevnte punkt 2, men Regjeringas tolkning ligger fortsatt langt fra  fagbevegelsens

Fler detaljer finner du her og i kalkulatordokumentasjonen, som du kan laste ned ovenfor.

I versjon 23 og seinere er det mulig å legge inn egen lønn år for år, samt at lønnstabeller for Oslo er tatt med i tillegg til KS sine. Uføretrygd ble oppdatert med reglene i Uføreproposisjonen (Prop. 130 L) som ble lagt fram av Regjeringa 27.5.2011. De ble seinere vedtatt.

I versjon 21 og 22 er uføretrygd lagt inn. ellers er kalkulatoren i hovedsak som før.

I versjon 20 har jeg i tillegg til det du finner i versjon 19 lagt inn den modellen som Regjeringas går inn for i lovforslaget, og som seinere ble vedtatt av Stortinget og dermed gjeldende tjenestepensjon fra 1.1.2011. Den kalles i kalkulatoren modell TS. Det betyr at den f.eks. kan sammenliknes med den tolkningen som jeg oppfatter som fagbevegelsens tolkning: TF i kalkulatoren, eller med Regjeringas tolkning fra høringa i fjor høst, den kalles i den nye kalkulatoren for TR. Fortsatt fins også Kombinertalternativet (KA) som var det regjeringa ville ha vedtatt i tariffoppgjøret 2009. Som før kan i tillegg til dagens modell to valgfrie av disse sammenlignes.

Det du finner i versjon 19 er følgende:

  • Ny AFP i privat sektor, vedtatt i tariffoppgjøret i mai 2008
  • Ny alderspensjon i folketrygden, vedtatt av Stortinget 15. mai 2009
  • Ny offenlig tjenestepensjon, vedtatt i tariffoppgjøret 2009 (4.6.2009) min (og fagbevegelsens) tolkning
  • Ny offenlig tjenestepensjon, Regjeringas tolkning fra høringsdokumentet av 20. november 2009 (omkamp om deler av avtalen!)
  • Den beregner i tillegg hva en ville fått dersom forslaget til offentlig tjenestepensjon som regjeringa gikk inn for (kombinasjonsalternativet) hadde blitt vedtatt.

I forhold til tidligere versjoner er versjon 19 (og 18) sterkt utvidet. Nå kan du for eksempel finne ut hva deltid betyr for pensjonen, og du kan finne ut hvilken pensjon du vil få hvis du har jobbet delvis i privat og delvis i offentlig sektor.

Kalkulatoren er laget slik at en for offentlig sektor kan få opp en sammenlikning mellom tre alternativ:  1) den gamle ordningen, som 2) og 3) kan du velge mellom a) den nye vedtatte pensjonen, og b) den pensjonen en ville fått hvis regjeringas kombinertalternativ hadde gått gjennom, c) Regjeringas tolkning av den vedtatte avtalen, d) fagbevegelsens (og min) tolkning av den vedtatte avtalen, e) det nye forslaget til offentlig tjenestepensjon av 18. desember 2015, f) forslaget til nye samordningsregler som ligger i Regjeringas forslag av 21.9.2017. Du kan også sammenlikne med Folketrygd (F) og AFP og Folketrygd (A).

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 30 er også regjeringens forslag til nye samordningsregler i offentlig tjenestepensjon fra 21.9.2017 tatt med.

Last ned 20171112_Alders-uforepensjonskalkulator_versjon_30.xlsm

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her