Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 30 er også regjeringens forslag til nye samordningsregler i offentlig tjenestepensjon fra 21.9.2017 tatt med.

Last ned 20171112_Alders-uforepensjonskalkulator_versjon_30.xlsm

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd