Her kan du hente lysark og tekst til foredrag om det som er i ferd med å skje med de offentlige pensjonene.

Materialet er laget i samarbeide med Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal, og er innrettet på lærere og førskolelærere. Du finner tekst til et foredrag (Word-format), og lysark (Powerpoint-presentasjon).

(Foredragene ble sist oppdatert 5.2.2009. Noen nye og korrigerte lysark 17.3.2009, se nedenfor)

Lysarkene fins i to utgaver, en fullstendig og en forkortet versjon. Alt dette stoffet kan brukes fritt. Meningen er at du kan plukke ut det du ønsker å bruke.

Lysark Utdanningsforbundet MR fra 5.2.2009 i full versjon samt foredragstekst i Word

Dette er et ganske langt foredrag som forklarer mye. Eksemplene er mest innrettet på lærere og førskolelærere. På slutten av serien er det lagt inn figurer og eksempler i flere versjoner tilpasset ulike målgrupper innafor offentlig sektor. Det følger med en del tips til hvilke lysark som eventuelt kan fjernes eller byttes ut med andre

Kortversjon Utdanningsforbundet MR. Dette foredraget bygger på det i full versjon, men er forkortet, og en del mindre viktige tema er tatt ut. 

Nye lysark fra 17.3.2009. De opprinnelige foredragene ble laget i slutten av januar. 13.2 kom Odelstingsproposisjon 37 med nye (men ikke så veldig forskjellige) beregningsmåter for folketrygden. 11.3 kom OfTP-utvalget sine forslag til offentlig tjenestepensjon. Det de foreslo var temmelig skremmende! Så jeg har korrigert eksemplene i det nye materialet som ble sendt ut 17.3. I tillegg har jeg tatt med en del nye lysark som noen kan ha nytte av. Jeg har samlet de nye lysarkene, og de kan lastes ned via lenken ovenfor. Du må sjøl putte dem inn der det passer i de opprinnelige foredragene.

 Her finner du foredrag for andre grupper som jeg har laget for Forsvar offentlig pensjon

        

Velkommen til mine hjemmesider

Disse hjemmesidene ble lagt ut i november 2009. Jeg trengte dem først og fremst for å sikre at masse stoff jeg har laget om pensjonsreformen ble tilgjengelig. Det meste av stoffet du finner her dreier seg (inntil videre) om folketrygdens alderspensjon og uførepensjon, AFP og de offentlige pensjonskassene. Håper du finner noe av interesse.  Etterhvert vil der komme stoff om andre ting jeg interesserer meg for. Jeg legger ut nytt stoff når jeg har noe.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte meg: epost: gunnar@rutle.net, telefon 99255590 

mvh Gunnar Rutle

Siste nytt på hjemmesidene ......

Nytt stoff om pensjon og uføretrygd finner du her.

Kalkulatoren versjon 31D (en revisjon av versjon 31) ble lagt ut 23.  april 2018. Den har med det nye forslaget  av 5. mars 2018, som i praksis vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonen. Du finner den her

 

 

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!