Jeg har laget et foredrag om kampanjen mot uføretrygden og forslagene om å redusere uføretrygden.

Hvis du vil ha en oversikt over hva foredraget handler om, samt mulighet for å laste ned lysarkene og foredragsteksten, så kan du se her, der finner du også en seinere versjon av foredraget.

Nedenfor her finner du lysarkene fra en tidligere versjon av foredraget sortert på tre deltema. De tre temaene er de samme som du finner i det foredraget det vises til ovenfor, men der er noen lysark her som ikke er med i det der og som du evt. kan bruke til å supplere med (merk også at den seinere versjonen også har med lysark du ikke finner her):

20100524 Arbeidslinja-ideologien Bak.ppt

20100524 Kampanjen Mot Sjukelonn Og Uforetrygd.ppt

20100524 Kritikk Av Uforepensjonsutvalget.ppt

        

Velkommen til mine hjemmesider

Disse hjemmesidene ble lagt ut i november 2009. Jeg trengte dem først og fremst for å sikre at masse stoff jeg har laget om pensjonsreformen ble tilgjengelig. Det meste av stoffet du finner her dreier seg (inntil videre) om folketrygdens alderspensjon og uførepensjon, AFP og de offentlige pensjonskassene. Håper du finner noe av interesse.  Etterhvert vil der komme stoff om andre ting jeg interesserer meg for. Jeg legger ut nytt stoff når jeg har noe.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte meg: epost: gunnar@rutle.net, telefon 99255590 

mvh Gunnar Rutle

Siste nytt på hjemmesidene ......

Nytt stoff om pensjon og uføretrygd finner du her.

Kalkulatoren versjon 31D (en revisjon av versjon 31) ble lagt ut 23.  april 2018. Den har med det nye forslaget  av 5. mars 2018, som i praksis vil rasere den solidariske offentlige tjenestepensjonen. Du finner den her

 

 

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!