For tiden arbeider jeg mye mot norsk medlemsskap i EU og EØS, og mot avtaler som tvinger fram privatisering, avtaler som gir internasjonal kapital rett til å overta norsk næringsliv og liknende. Fra 2016 er jeg leder av Nei til EU i Hordaland. Jeg skriver derfor en del om slike saker, samt holder foredrag. Her vil jeg legge ut en del av det stoffet jeg lager. Som for alt annet stoff jeg lager er det bare å "stjele" og bruke alt dere har lyst på - jeg "stjeler" forøvrig fra andre innledninger og artikler sjøl, så det dere finner her er ikke bare "suget av eget bryst".

2015:

24.mars - Innledning om TISA og TTIP for Utvalg for lønns- og arbedsforhold (ULA) i Utdanningsforbundet. Kan lastes ned her: 20150324 GR TISA-TTIP For ULA.pptx

2016:

9. mai - Innledning om Brexit for styret i NtEU Hordaland. Kan lastes ned her: 20160509 Innledning GR Om Brexit.pptx

21. juni - Innledning om Norges innlemming under EUs finanstilsyn for styret i NtEU Hordaland. Kan lastes ned her: 20160621 Innledning GR Om Finanstilsynet.docx

10. september - Innledning om EØS, TISA og TTIP på et Rødt-seminar i Bergen. Innledningen prøver å vise at ingen av disse avtalene primært er frihandelsavtaler, men at de viktige elementene i dagens situasjon er fri adgang til investeringer over landegrensene, fri flyt av arbeidskraft med konsekvens sosial dumping, privatisering og overføring av makt fra demokratiske organ til juss. Innledningen kan lastes ned her: 20160910 Innledning EOS-TISA-TTIP.pptx

21. november - innledning på seminar om "handelsavtalene": 20161121_Hvorfor_disse_internasjonale_avtalene.pptx

2017:

21. mars - innledning på årsmøteseminar Hordaland Nei til EU: 20170218_Slutt_aa_kalle_det_frihandelsavtaler.pptx

        

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om EU, EØS og ulike handelsavtaler