Lærerlønn på Landsmøtet til utdanningsforbundet - start debatt!
Jeg har skrevet en kronikk i siste nr av utdanning (nr 17 - side 48) der jeg viser at lærergruppene har tapt mellom 100 og 200 tusen i lønn de siste 40 årene. Jeg - og fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal - mener at det må startes en politisk kampanje for å få et lønnsløft for våre grupper. Ikke minst for å sikre nok lærere og førskolelærere i framtida.

Vi sendte inn forslaget før forslagsfristen, men sentralstyret vil tydeligvis ikke han noe slikt, forslaget er overhodet ikke nevnt i sakspapirene.

Sakspapirene og forslaget fra sentralstyret legger også opp til et linjeskift når det gjelder lokale lønnsoppgjør. Sentralstyret går inn for at lokale lønnsforhandlinger skal bli en viktig del av lønnsstrategien vår. Les sakspapiret til sak 4 på landsmøtet om lærerrolla, pkt 4.5.3 på side 21 og vedtakets kulepunkt 3 nederst på side 24. Og dette skjer uten at det sies åpent og tydelig at sentralstyret forandrer politikken, og uten at det har vært ført noen debatt blant medlemmene om dette. Vil vi ha en slik endring. Jeg er helt imot det!

Det trengs en debatt slik at landsmøtet får signaler nedenfra, og det haster.

Her finner du Kronikken i pdf-format (ikke alle nettlesere klarer å vise den. I så fall, lagre på maskinen din og vis den derfra), og her  i Word-format

Vedtakene fra landsmøtet finner du her. Dessverre er ikke sakspapiret til sak 4 lenger tilgjengelig på nettet.

Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn!

(Du kan laste ned artikkelen her)
Så langt virker det som mange er godt fornøyd med resultatet i dette oppgjøret. Endelig en streik som ga målbare resultat, og kanskje enda viktigere: vi har nådd fram med argumenter som kan få betydning for det videre arbeidet med å få lønna opp – for vi skal ha vårt lønnsnivå relativt til gjennomsnittet opp 50-100.000 i løpet av ikke all for lang tid – ikke sant!

I denne artikkelen vil du se hvordan de ulike lærergruppenes lønn har utviklet seg i forhold til hverandre. Nytt for mange - tror jeg.

Utdanningsgruppene i offentlig sektor har tapt 100-200.000.

(Noe utvidet versjon av kronikk i Klassekampen 1.6.2012 og en liknende i Sunnmørsposten 30.5.2012. Kan lastes hed her.)

På Klassekampens forside 30. mai kan vi lese at «offentlig ansatte har fått mest i lønnstillegg». Så viser det seg at dere sammenlikner offentlig sektor med industriarbeidere, en helt urimelig sammenlikning, siden der også er store grupper ansatte med lang utdanning i offentlig sektor. Og utdanningsgruppene i offentlig sektor tjener langt mindre enn tilsvarende grupper i privat sektor.

Her vil jeg skrive litt om lønnsutviklingen som danner bakgrunn for streiken. Det interessante er at uansett valg av synsvinkel, finner vi at lønna vår ligger 100-200.000 under det som burde være rimelig. Jeg har detaljkunnskap først og fremst om lærergruppene, men tallene mine er typisk for alle utdanningsgruppene i offentlig sektor.

Jeg har sett litt på hvordan lønna for lærere og førskolelærere har utviklet seg over tid, fra 1970 til idag. Til nå har jeg sett på lønnsutviklinga for næringen/bransjen undervisning, videre på regulativlønna til de ulike lærergruppene og til førskolelærere. Og det jeg finner er gansker dramatisk.

En analyse av minstelønnene for lærere og førskolelærere viser at:

  • begynnerlønn for lærere og førskolelærere er redusert med rundt 20 % fra 1970 til i dag, dvs fra 80-105.000 kroner ned målt i 2010-tall
  • topplønn er redusert med mellom 25 og 30 %, dvs fra 130-200.000 kroner ned

En analyse av lønn for ulike næringer viser at:

  • lønnsutviklinga i offentlig sektor taper i kampen mot privat sektor i hele perioden
  • det innafor offentlig sektor ser ut til at skoleverket er lønnstaperne. Næringen undervisning sett under ett har gått ned fra å tjene 116 % til å tjene 97,5 % av normallønna i Norge. Så langt jeg kan forstå snakker vi om den næringen i Norge som har høyest utdanning i gjennomsnitt. Og gjennomsnittslønna for vår gruppe er altså lavere enn gjennomsnittslønna i Norge!

Ikke rart søkningen til læreryrkene blir dårligere!

        

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!