Jeg har sett litt på hvordan lønna for lærere og førskolelærere har utviklet seg over tid, fra 1970 til idag. Til nå har jeg sett på lønnsutviklinga for næringen/bransjen undervisning, videre på regulativlønna til de ulike lærergruppene og til førskolelærere. Og det jeg finner er gansker dramatisk.

En analyse av minstelønnene for lærere og førskolelærere viser at:

  • begynnerlønn for lærere og førskolelærere er redusert med rundt 20 % fra 1970 til i dag, dvs fra 80-105.000 kroner ned målt i 2010-tall
  • topplønn er redusert med mellom 25 og 30 %, dvs fra 130-200.000 kroner ned

En analyse av lønn for ulike næringer viser at:

  • lønnsutviklinga i offentlig sektor taper i kampen mot privat sektor i hele perioden
  • det innafor offentlig sektor ser ut til at skoleverket er lønnstaperne. Næringen undervisning sett under ett har gått ned fra å tjene 116 % til å tjene 97,5 % av normallønna i Norge. Så langt jeg kan forstå snakker vi om den næringen i Norge som har høyest utdanning i gjennomsnitt. Og gjennomsnittslønna for vår gruppe er altså lavere enn gjennomsnittslønna i Norge!

Ikke rart søkningen til læreryrkene blir dårligere!

Tallene i ulike analyser av lærerlønninger kan variere noe, det er ikke enkelt å sammenlikne lønn for ulike grupper, men alle analyser jeg kjenner til gir det samme hovedbildet: Dramatiske lønnsnedslag for lærere og førskolelærere.

Jeg syns at diskusjonene rundt lønnsoppgjørene veldig ofte bare dreier seg om hva som har skjedd siden siste oppgjør eller noen få år tilbake.  Hvorfor er diskusjonen om den langsiktige lønnsutviklinga fraværende i tariffoppgjøret?

For dere som er interessert legger jeg et notat og noen lysark som viser det jeg har funnet:

Notatet i pdf-format: 20120202 Lonnsnedslag Pa 100-200000 - Godtar Vi Det.pdf....og i Word-format

Lysarkene i pdf-format: 20120202 Lysark Lonnsutvikling For Laerere - Forskolelaerere.pdf....og i Powerpoint

Kronikk om lærerlønn:

I forbindelse med streiken i offentlig sektor i mai-juni 2012 skrev jeg en kronikk i Klassekampen 1.6.2012 som omhandler mye det samme. Originalen finner den her (litt forkortet i avisa): 20120530 KK-kronikk Offentlig-larer-lonn.doc

        

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!