Lærerlønn på Landsmøtet til utdanningsforbundet - start debatt!
Jeg har skrevet en kronikk i siste nr av utdanning (nr 17 - side 48) der jeg viser at lærergruppene har tapt mellom 100 og 200 tusen i lønn de siste 40 årene. Jeg - og fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal - mener at det må startes en politisk kampanje for å få et lønnsløft for våre grupper. Ikke minst for å sikre nok lærere og førskolelærere i framtida.

Vi sendte inn forslaget før forslagsfristen, men sentralstyret vil tydeligvis ikke han noe slikt, forslaget er overhodet ikke nevnt i sakspapirene.

Sakspapirene og forslaget fra sentralstyret legger også opp til et linjeskift når det gjelder lokale lønnsoppgjør. Sentralstyret går inn for at lokale lønnsforhandlinger skal bli en viktig del av lønnsstrategien vår. Les sakspapiret til sak 4 på landsmøtet om lærerrolla, pkt 4.5.3 på side 21 og vedtakets kulepunkt 3 nederst på side 24. Og dette skjer uten at det sies åpent og tydelig at sentralstyret forandrer politikken, og uten at det har vært ført noen debatt blant medlemmene om dette. Vil vi ha en slik endring. Jeg er helt imot det!

Det trengs en debatt slik at landsmøtet får signaler nedenfra, og det haster.

Her finner du Kronikken i pdf-format (ikke alle nettlesere klarer å vise den. I så fall, lagre på maskinen din og vis den derfra), og her  i Word-format

Vedtakene fra landsmøtet finner du her. Dessverre er ikke sakspapiret til sak 4 lenger tilgjengelig på nettet.

        

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!