De siste årene har jeg holdt mange foredrag om folketrygdens alderspensjon, AFP, om de offentlige tjenestepensjonene, og om uføretrygd. Det aller meste legger jeg ut her. I menyen til venstre har du flere valg:

Hvis du ønsker at jeg skal holde foredrag, finner du mer om det i menypunktet "Ønske om foredrag"
Hvis du ønsker å laste ned et av mine foredrag finner du det i menypunktet "Foredrag jeg har holdt"
I tillegg lager jeg av og til mer grundige foredrag om alderspensjon og om uføretrygd og sjukelønn. De finner du under menypunktene "Alt om alderspensjonsreformen" og "Alt om uføretrygd (og sjukelønn)"

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her