Aller først: Hvis dere ønsker det kan jeg komme og holde foredrag om dette. Les i så fall her!

Siste: jeg har nå (13.12.2010) lagt ut et nytt og oppdatert foredrag om angrepene på uføretrygden. Det er en bearbeidet versjon av en innledning jeg har holdt en del ganger siste halvåret. Det har bl.a. med mye av det som har skjedd i november/desember 2010.
Nederst på siden finner du lenker for nedlasting av foredraget. Det fins både i powerpoint-versjon og i full tekst. Jeg legger det ut av to grunner:

  1. Forhåpentligvis vil du lære noe av å lese det
  2. Hvis du trenger hjelp til å lage et eget foredrag, så er det bare å forsyne seg av det som er lagt ut her

Foredraget er tredelt:

Første del handler om arbeidslinja

Arbeidslinja er den styrende ideologien bak den nye arbeidsmarkeds- og trygdepolitikken. Den bygger på mistillit til mennesket. En tar utgangspunkt i at ”folk er late og må straffes økonomisk for at de skal velge å jobbe”, og det skapes et inntrykk av at folk kan utsette alderspensjonering og unngå sjukmelding og uføretrygd dersom de ”står på litt mer”.

For at folk skal ”velge” å jobbe må trygder og stønader være lave. Det etableres kontrollsystemer som sikrer at folk ikke ”misbruker” trygdeordningene. Arbeidslinja ligger også bak etableringen av NAV: trygdesystemet gjøres til en del av arbeidsmarkedspolitikken

Andre del ser på kampanjen mot uføretrygd og sjukelønn.

Denne kampanjen ble satt igang høsten 2009, bl.a. av den høyreorienterte tenketanken Civita, for å svekke den folkelige oppslutningen om uføretrygd og sjukelønn (to saker som naturlig nok henger sterkt i hop). Her får du både deres argument og mine motargument. Jeg påviser at i de siste 20-30 årene har

  • andelen sjukmeldte ikke økt, til tross for at sjukelønna er økt og en har rett til flere egenmeldinger
  • antall uføre økt mindre enn ventet ut fra endringer i demografi og sysselsetting
  • sysselsettingen økt jevnt og trutt

slik at Norge i dag har verdens høyeste sysselsetting, mer på grunn av enn på tross av de gode trygdeordningene. Det fins ingen god grunn til å svekke trygdeordningene, tvert imot!

Tredje og siste del handler om uførepensjonsutvalget

De foreslår store endringer i uføretrygden, endringer som særlig vil ramme de med lavest trygd. Endringer som er verre enn de endringene vi nå har fått i alderspensjonen. Blant de alvorligste forslagene er

  • mye større vekt på midlertidige ordninger
  • omlegging av trygden som sammen med slutt på pensjonistskatt for uføre vil redusere utbetalingen til minstepensjonister med rundt 20.000 i året
  • reduksjon av det behovsprøvde barnetillegget fra 30.000 til 7.000 pr år (snakk om å "bekjempe fattigdom"!)

Dette og mye mer finner du i foredraget. Hvis du ikke kjenner til dette fra før, så garanterer jeg at du vil bli sjokkert!

Hele foredraget finner du her som powerpointpresentasjon (lysark). Det er nyttig hvis du vil sette sammen et eget foredrag:

20101211 Foredrag Uforetrygd.ppt

Her er en pdf-fil som inneholder hele teksten sammen med lysarkene, den er greiest hvis du vil lese foredraget:

20101211 Foredrag Uforetrygd.pdf

Her er teksten i Word, hvis du vil arbeide videre med den til et eget foredrag (men lysarkene er ikke med her, så du må se det sammen med pdf-filen eller lysarkene):

20101211 Foredrag Uforetrygd Tekst.doc

 Her kan du finne flere lysark om uføretrygd og sjukelønn

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her