Ved å klikke på lenkene kan du laste ned foredrag:

Nedenfor finner du noen av de foredragene jeg har holdt / skal holde fra 2010 og utover, de nyeste øverst. Aller først finner du samlinger av lysark om noen tema, oppdatert fram til oppgitt dato (der kan være nytt å finne i foredrag fra seinere tidspunkt). Alle foredragen kan lastes ned ved å klikke på lenken. Du står fritt til å bruke det du vil av dem

Samlet Uforetrygdforedrag.ppt, oppdatert 11.5.2011

Samlet Den Nye Alderspensjonen.pptx,  oppdatert 19.11.2015

Oversikt 2017:

Oversikt 2016:

Oversikt 2015:

 • 18. november: Foredrag Kurs Modul 4, Utdanningsforbundet Nordland: Folketrygd, privat AFP, ogffentlig Tjenestepensjon, utfordringene framover, uføretrygd. Her er foredraget: 20151118 Utdanningsforbundet Nordland Pensjon.pptx
 • 17. november: Foredrag for Utdanningsforbundet Fauske: Folketrygd, privat AFP, ogffentlig Tjenestepensjon, utfordringene framover, uføretrygd. Her er foredraget: 20151117 Utdanningsforbundet Fauske Pensjon.pptx
 • 11. mars: Foredrag på et møte arrangert av Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen. Foredraget konsentrerer om to saker: 1. Folketrygden/AFP i privat sektor og hvordan endringene her først og fremst rammer de mest slitne og fattige. 2. En argumentasjon for at pensjonsreformen var unødvendig. Her er foredraget: 0150311 AP Studentlag Bergen Pensjon.pptx
 • 15. januar: Foredrag for Utdanningsforbundet Larvik. Folketrygd, tjenestepensjon, uføretrygd i begge system, hva må vi gjøre og være obs på framover: Her er foredraget: 20150115 Utdanningsforbundet Larvik Pensjon.ppt

Her følger en oversikt over foredragene jeg har holdt i 2014 og før det. Disse foredragene kan du finne ved å gå inn på menypunktet nedlasting. Enten under overskriften Alderspensjonsreformen eller under overskriften Uføretrygd/sjukelønn.

Oversikt 2014:

 • EL&IT hadde et todagers kurs for tillitsvalgte om pensjon 31.3 og 1.4. Jeg hadde dag 1 og Mona Bjørn dag 2. Temaene jeg tok opp var ny folketrygd, ny offentlig tjenestepensjon, og ny uføredel i folketrygden og i offentlig tjenestepensjon: (20140331 Hele Foredraget - El Og IT Trh.pptx)

Oversikt 2013:

 • 2.9.2012: Foredrag om lærerlønn for Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. Bl.a. hvor mye vi har tapt siden 1970 (20120904 Lonnsstrategi Udf ST Stotteark.ppt)
 • 1. juni: Foredrag i Bergen for NTL i FN-sambandet: Pensjonsreformen med vekt på offentlig tjenestepensjon. (20120601 NTL FN-sambandet Pensjonsreformen.ppt)
 • 20. april: Foredrag på Åndalsnes for Blindeforbundet i Møre og Romsdal: Pensjonsreformen, med vekt på uføretrygden. (20120420 Blindeforbundet Aandalsnes.ppt)
 • 13. februar: Foredrag for Utdanningsforbundet Fræna om konsekvensene av ulike valg i offentlig tjenestepensjon. (20120213 offentlige tjenestepensjon Fraena.ppt)

Oversikt 2012:

 • 2.9.2012: Foredrag om lærerlønn for Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. Bl.a. hvor mye vi har tapt siden 1970 (20120904 Lonnsstrategi Udf ST Stotteark.ppt)
 • 1. juni: Foredrag i Bergen for NTL i FN-sambandet: Pensjonsreformen med vekt på offentlig tjenestepensjon. (20120601 NTL FN-sambandet Pensjonsreformen.ppt)
 • 20. april: Foredrag på Åndalsnes for Blindeforbundet i Møre og Romsdal: Pensjonsreformen, med vekt på uføretrygden. (20120420 Blindeforbundet Aandalsnes.ppt)
 • 13. februar: Foredrag for Utdanningsforbundet Fræna om konsekvensene av ulike valg i offentlig tjenestepensjon. (20120213 offentlige tjenestepensjon Fraena.ppt)

Oversikt 2011:

 • 5. desember: (20111205 Hva Du Faar I Offentlige Tjenestepensjon Aalesund Vgs.ppt)
 • 11. mai: Uføretrygd/alderspensjon. LO i Kristiansund m.fl. (20110511 Uforetrygd LO Kristiansund.ppt)
 • 10. mai: Uføretrygd/alderspensjon. Medlemsmøte i Utdanningsforbundet Vardø. nnledningene: (20110510 Uforetrygd Vardo Udf.ppt) og (20110510 Alderspensjon Vardo Udf.ppt)
 • 28. april: Uføretrygd/alderspensjon. Medlemsmøte Utdanningsforbundet Ålesund (Fagforbundet,Delta, Unio m.fl. invitert) Innledningene: (20110428 Uforetrygd Alesund Udf.ppt) og (20110428 Alderspensjon Alesund Udf.ppt)
 • 4. april: Årsmøte Utdanningsforbundet Haram. Innledningene: (20110404 Alderspensjon Udf Haram.ppt) og (20110404 Uforetrygd Haram Udf.ppt) (pga dårlig tid var den siste innledningen svært forkortet, en del bakgrunnsmateriale var ikke med. Bakgrunnsmaterialet finner du f.eks. i innledning i Andebu 10. mars, se nedenfor.)
 • 1. april: Kurs Skolenes Landsforbund Bergen grunnskole.  Innledningene: (20110401 Uforetrygd SL Bergen Grunnskole.ppt) og (20110401 Alderspensjon SL Bergen Grunnskole.ppt)
 • 10. mars: Medlemsmøte Utdanningsforbundet Andebu. Innledningene: (20110310 Uforetrygd Andebu Udf.ppt) og (20110310 Alderspensjon Andebu Udf.ppt)
 • 9. mars: Aktuelt om pensjonsreform og uføretrygd. Klubbmøte Haram vgs. Innledningene: (20110309 Utvidet Alders-tjenestepensjon Haram Vgs.ppt og (20110309 Uforetrygd Haram Vgs.ppt)
 • 26. februar: Hva er pensjonsreformen - hovedvekt på alderspensjonene, litt om uføretrygden. Åpent møte på Rena i regi av Studentuka. Innledningene: (20110226 RENA Den Nye Alderspensjonen.ppt og (20110226 RENA Uforetrygdforedrag.ppt)
 • 21. februar: Medlemsmøte Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Molde. Innledningene: (20110221 Foredrag Uforetrygd Udf-fagf Molde.ppt) og (20110221 Alderspensjon Udf-fagf Molde.ppt
 • 16. februar: Åpent møte i Harstad (Arr. Rødt) om uføretrygden - uførepensjonsutvalgets innstilling: (20110216 Rodt Harstad Foredrag Uforetrygd.ppt) og siste nytt om pensjonsreformen: (20110216 Kort Alderspensjonen Rodt Harstad.ppt)
 • 15. februar: Medlemsmøte Utdanningsforbundet Harstad. Uføretrygden - uførepensjonsutvalgets innstilling: (20110215 Utsendt Uforetrygd Harstad Udf.ppt) og siste nytt om pensjonsreformen med vekt på offentlig tjenestepensjon: (20110215 Utsendt Alderspensjon Harstad Udf.ppt)

Oversikt 2010:

Etter de siste møtene i desember laget jeg et gjennomarbeidet foredrag om uføretrygd både som lysark og som et tekstdokument. Du finner det her: Foredrag om uføretrygd (og sjukelønn)

 • 11. desember: Uføretrygden / uførepensjonsutvalgets innstilling. Åpent møte i Tromsø (Arr. Rødt). Se ovenfor.
 • 10. desember: Lokallagsstyrekurs Utdanningsforbundet Finnmark. Uføretrygden / uførepensjonsutvalgets innstilling. Se ovenfor
 • 9. desember: Uføretrygden / uførepensjonsutvalgets innstilling. Lokallagsstyrekurs Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. se ovenfor
 • 20. november: Høstkurset til Industri Energi Forum - Bergen og omland. Uføretrygden: (20101120 Foredrag Uforetrygd Industri Energi Bergen-Lindaas.ppt) og Alderstrygden/AFP: (20101120 Opps Alderspensjon Industri Energi Bergen Lindaas.ppt)
 • 4. november: Lokallagsstyrekurs Utdanningsforbundet Vestfold.(20101104 Foredrag Uforetrygd Utdanningsforbundet Vestfold.ppt)
 • 25. september: Representantskapet i SV i Møre og Romsdal.(20100925 Foredrag Uforetrygd MR SV.ppt)
 • 12. august: Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. (20100524 Foredrag Uforetrygd UdfMR Fylkesstyre.ppt)
 • 10. mai: Angrepene på uføretrygden og uførepensjonsutvalgets innstilling, litt om alderspensjon. Fagforbundet, FO og  EL&IT-forbundet i Ålesund.20100524 Foredrag Uforetrygd.ppt)

 Oversikt 2009:

 • 11. desember: Pensjonsreformen - hva skjedde? - omkamp? Utdanningsforbundskurs for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående skoler i Møre og Romsdal. Første del er en kort oppsummering av pensjonsreformen som helhet. I siste del ser jeg på regjeringas høringsnotat av 20.11.2009, der de etter min mening går til omkamp om viktige deler av avtalen fra i vår. (20091211 ATV-kurs ulstein.ppt)
 • 21. oktober 2009: Negotia i Ålesund, en YS-forening som organiserer funksjonærer i privat virksomhet. Vekten er derfor lagt på resultatet for de som jobber i privat. Resultatet i offentlig sektor omtales kort. (20091022 Negotia-YS-Aalesund vises.ppt)
 • 06. juni: Resultatet av pensjonsoppgjøret. Dette foredraget ble holdt for klubben på skolen min en uke etter at resultatet var klart. (20090610 klubben fagerlia pensjon.ppt)
 • 28. april: foredrag i regi av LO/Gjøvik. Det summerer opp situasjonen i pensjonskampen så langt, med hovedvekt på offentlig sektor.  (20090428_Gjovik_vises.ppt)
 • 23. april 2009: 15.4 stilte hovedorganisasjonenes felleskrav til pensjonsoppgjøret i offentlig sektor. Det var all hovedsak bra krav, men ett av dem er etter min mening ganske ille. Jeg kommenter kravene i dette foredraget: (20090423_atv-konf_felleskravene.ppt)

 

Jeg har - i samarbeide med andre - laget foredrag du kan laste ned og bruke selv. Du finner dem her:

Foredrag fra Aksjon forsvar offentlig tjenestepensjon: Foredrag til fri bruk

Foredrag fra Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal: Foredrag til fri bruk (Lærere/Førsk.lærere)

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her