Første versjon av pensjonskalkulatoren ble laget i april 2008, til bruk under tariffoppgjøret om AFP-ordningen. Siden er den forbedret og utbygd ganske mye, og i tillegg oppdatert hver gang der er gjort nye vedtak eller kommet på bordet nye forslag. 12. desember 2010 kom versjonen som også kan regne uføretrygd!

I prosessen med å utvikle kalkulatoren har samfunnsøkonom Jan Mønnesland i Utdanningsforbundet vært en avgjørende viktig samarbeidspartner. Likevel er eventuelle feil i kalkulatoren helt og fullt mitt ansvar.

Poenget med pensjonskalkultoren har hele tiden vært å beregne både den gamle pensjonen og pensjonen du fikk med pensjonsreformen, slik at du kan sammenlikne. Den har blitt brukt som et hjelpeverktøy i kampen om pensjonsreformen. Ikke minst i kampen om den offentlige tjenestepensjonen hadde beregningene gjort med kalkulatoren stor betydning.

Kalkulatoren kan også beregne mange andre interessante tall og oversikter som gjelder pensjonen. Det finner du ut ved å prøve den. Etterhvert er kalkulatoren blitt både en pensjonskalkulator og en uførepensjonskalkulator (eller en uføretrygdkalkulator).

Nav eller pensjonskassene sine kalkulatorer begynner å bli ganske bra nå. Men såvidt jeg kan se er denne pensjonskalkulatoren ennå den mest nøyaktige. Fordelen med NAVs kalkulator er at den har direkte tilgang på de inntektene du har hatt gjennom livet. Fordelen med denne kalkulatoren er i tillegg til nøyaktigheten det at du både kan sammenlikne pensjon i gammelt pensonssystem og i nytt, pluss se hva ved ulike avgangsaldre, inntekter, årskull osv. betyr.

Klikk på en av lenkene til venstre hvis du vil laste ned den siste eller en eldre kalkulator. Du finner også bruksanvisning og dokumentasjon på hvordan den regner.

Saker du kan finne ut i Gunnars pensjonskalkulator er:

  • hva vil jeg få i pensjon - alderspensjon
  • hva vil jeg få i uføretrygd
  • hva vil jeg få når jeg har rett på AFP
  • hva blir min offentlige tjenestepensjon
  • har jeg rett til å gå av med pensjon før 67

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her