Versjon 31D inneholder som vanlig både alderspensjon og  uføreytelse fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon! Den har også med forslaget til ny offentlig tjenestepensjon som er forhandlet mellom regjeringa og hovedorganisasjonene, og som kom 5. mars 2018. I forhold til 31, 31B og 31C er der gjort noen mindre endringer. Det har vist seg at avtalen av 3. mars var ganske uklar, og det har etter hvert vært mulig å få mer informasjon om tolkningen av enkelte punkt. Det har ført til at tallene en får ikke er helt like med førsteutgaven. 

Et punkt er fortsatt uklart: Det dreier seg om siste avnitt i avtalens pkt 6 Innfasing av nye ordninger: «Bruttopensjonen skal kunne tas ut fra 62 år for de som er født i 1963 eller senere. Ved uttak før 67 år skal det gjøres en foreløpig samordning.» Her har vi fått vite at endelig avklaring ikke vil komme før etter avstemningen. Det er jo meget spesielt, ikke minst fordi de ulike alternativene gir opp til 14000 kr i ulik pensjon for en 62-åring. Nå skal det sies at det ser ut til at ulikheten mellom de ulike alternativene antakelig blir fanget opp ved at det gjennomføres et etteroppgjør ved 67 som gjør at total livsvarig pensjon vil bli den samme uansett hvilket alternativ en velger. Sånn sett er det jo en merkverdighet at en ikke bare bestemmer seg for et alternativ. Jeg har i kalkulatoren valgt det enkleste alternativet, der den såkalte foreløpige samordningen er lik med vanlig samordning, og det dermed ikke er behov for noe etteroppgjør ved 67. Både regjeringen og Fagforbundet har valgt en litt annen løsning som gir lavere pensjon ved 62  og høyere etter 67, men så lenge ingenting er vedtatt er den ene løsningen like god som den andre.

Noen nyheter er ennå ikke tatt med i bruksanvisningen:

  • Det nye offentlige tjenestepensjonssystemet finner du som S-NO - se merknaden til feltet der du fyller det ut
  • Det er lagt inn to muligheter til å forenkle figurene i tabellmakeren:
  • For det første kan en fjerne det gamle pensjonssystemet fra før 2011, slik at en bare ser det valget du har gjort av nytt pensjonssystem, evt. to valg. Se nøkkeltall linje 13
  • For det andre kan en vise totalpensjonen uten at den deles opp i ulike farger for folketrygd, AFP og offentlig tjenestepensjon. Se nøkkeltall linje 14

(NB! Vær oppmerksom på at noen betingede formateringer som gjelder farger på felt og tekst kan fungere dårlig i versjoner av Excel eldre enn 2007-versjonen. Såvidt jeg vet skal alle beregninger fungere)

Nedenfor finner du lenke for nedlasting av den siste kalkulatoren, og mer om tidligere versjoner av kalkulatoren.

Hvis du oppdager feil i kalkulatoren eller problem med å bruke den blir jeg veldig glad hvis du sender en melding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Her kan du laste ned siste versjon:

20180423_Alders-uforepensjonskalkulator_versjon_31D.xlsm

Hvis du har en eldre versjon av Excel og ikke klarer å åpne filen over, har jeg laget en versjon som jeg tror skal fungere i eldre versjoner av Excel: 

20180423_Alders-uforepensjonskalkulator_versjon_31D excel-97-2003.xls

Det er også mulig å laste ned Microsoft Office Compatibility Pack, som gjør det mulig å åpne nye Office-filer i eldre versjoner av Office. Men merk at du må være rask. Pakken trekkes tilbake i april 2018

Kalkulatoren er i hovedsak selvforklarende. Den viser forklaringer alle sted du skal gi opplysninger, og vanligvis også der du får opplysninger. Les dem grundig. Men for de som ønsker å vite mer har jeg også lagt ut en grundig bruksanvisning, den er helt oppdatert nå. Her kan du laste ned bruksanvisningen. Jeg arbeider med en bruksanvisning som har med endringene i versjon 31D

20171112_Bruksanvisning-alders-uforepensjonskalkulator_v30.doc

Jeg har også laget en ganske fullstendig dokumentasjon, som forklarer hvordan jeg har tolket de avtalene som ligger til grunn, og hvordan kalkulatoren beregner pensjon. Så hvis du har lyst å se meg i kortene, kan du lese den. Dessverre er jeg ennå ikke ferdig med dokumentasjonen av uføretrygd-delen og det nye forslaget til ny offentlig tjenestepensjon fra 3. mars 2018, men dokumentasjonen av resten finner du her (første del er bruksanvisning, den er fullstendig og den samme som ovenfor):

20171112_Dokumentasjon-alders-uforepensjonskalkulator_v26-30.doc

Delingstall, forholdstall og justeringsbeløp for ny AFP som en trenger for å regne ut ny pensjon fins nå på NAV sine sider, men de er godt gjemt. De finnes her:

Forholdstall og Delingstall NAV

Justeringsbeløp NAV

Tidligere versjoner av kalkulatoren

Det er fortsatt mulig å laste dem ned ved å velge nedlasting øverst på menyen.

Mer om utviklingen av kalkulatoren:

Versjon 30 inneholder regjeringas høring om nye samordningsregler i offentlig tjenetepensjon av 21.9.2017

Versjon 28 inneholder regjeringas nye forslag til rasering av den solidariske offentlige tjenestepensjon som kom 18.12.2015. I forslaget er den gamle AFP-ordningen fjernet, slik at den offentlige tjenestepensjonen blir minst like dårlig som den private for de som har behov for å gå av tidlig.

Versjon 26 og seinere inneholder forslaget til uføreytelse i offentlig tjenestepensjon, i tråd med odelstingsproposisjonen 202L som ble lagt fram 4.10.2013 og nå er vedtatt av stortinget. Den gir for de fleste en mye dårligere uføreytelse enn dagens.

Regjeringa la fram sin tolkning av vedtatt tjenestepensjon i et høringsnotat av 20.11.09. Jeg mener at tolkningen på flere punkt bryter med avtalen. To saker er særlig viktige:
1. De tar ikke hensyn til grunnlovsgarantien, et meget alvorlig brudd på offentlig ansattes rettigheter
2. Den underregulerer tjenestepensjonen fra det tidspunkt en tar ut AFP. Det bryter helt med dagens AFP, der uttak av AFP ikke skal redusere pensjonen ved 67. For en som går av ved 62 betyr det ca 4 % ned i pensjon.

I lovproposisjon 107 L fra 26.3.2010 går de tilbake på ovennevnte punkt 2, men Regjeringas tolkning ligger fortsatt langt fra  fagbevegelsens

Fler detaljer finner du her og i kalkulatordokumentasjonen, som du kan laste ned ovenfor.

I versjon 23 og seinere er det mulig å legge inn egen lønn år for år, samt at lønnstabeller for Oslo er tatt med i tillegg til KS sine. Uføretrygd ble oppdatert med reglene i Uføreproposisjonen (Prop. 130 L) som ble lagt fram av Regjeringa 27.5.2011. De ble seinere vedtatt.

I versjon 21 og 22 er uføretrygd lagt inn. ellers er kalkulatoren i hovedsak som før.

I versjon 20 har jeg i tillegg til det du finner i versjon 19 lagt inn den modellen som Regjeringas går inn for i lovforslaget, og som seinere ble vedtatt av Stortinget og dermed gjeldende tjenestepensjon fra 1.1.2011. Den kalles i kalkulatoren modell TS. Det betyr at den f.eks. kan sammenliknes med den tolkningen som jeg oppfatter som fagbevegelsens tolkning: TF i kalkulatoren, eller med Regjeringas tolkning fra høringa i fjor høst, den kalles i den nye kalkulatoren for TR. Fortsatt fins også Kombinertalternativet (KA) som var det regjeringa ville ha vedtatt i tariffoppgjøret 2009. Som før kan i tillegg til dagens modell to valgfrie av disse sammenlignes.

Det du finner i versjon 19 er følgende:

  • Ny AFP i privat sektor, vedtatt i tariffoppgjøret i mai 2008
  • Ny alderspensjon i folketrygden, vedtatt av Stortinget 15. mai 2009
  • Ny offenlig tjenestepensjon, vedtatt i tariffoppgjøret 2009 (4.6.2009) min (og fagbevegelsens) tolkning
  • Ny offenlig tjenestepensjon, Regjeringas tolkning fra høringsdokumentet av 20. november 2009 (omkamp om deler av avtalen!)
  • Den beregner i tillegg hva en ville fått dersom forslaget til offentlig tjenestepensjon som regjeringa gikk inn for (kombinasjonsalternativet) hadde blitt vedtatt.

I forhold til tidligere versjoner er versjon 19 (og 18) sterkt utvidet. Nå kan du for eksempel finne ut hva deltid betyr for pensjonen, og du kan finne ut hvilken pensjon du vil få hvis du har jobbet delvis i privat og delvis i offentlig sektor.

Kalkulatoren er laget slik at en for offentlig sektor kan få opp en sammenlikning mellom tre alternativ:  1) den gamle ordningen, som 2) og 3) kan du velge mellom a) den nye vedtatte pensjonen, og b) den pensjonen en ville fått hvis regjeringas kombinertalternativ hadde gått gjennom, c) Regjeringas tolkning av den vedtatte avtalen, d) fagbevegelsens (og min) tolkning av den vedtatte avtalen, e) det nye forslaget til offentlig tjenestepensjon av 18. desember 2015, f) forslaget til nye samordningsregler som ligger i Regjeringas forslag av 21.9.2017. Du kan også sammenlikne med Folketrygd (F) og AFP og Folketrygd (A).

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her