Her finner du lenker til andre nettsider som tar opp pensjonsreformen, uførepensjonsreformen og kampen mot disse reformene:

Hjemmesiden til aksjon forsvar offentlig pensjon

Hjemmesiden til aksjon forsvar AFP

Hjemmesiden til aksjon forsvar dagens uføretrygd

LO i Trondheim sin nettside om uføretrygd

Pensjonskampen – hjemmeside for Rettferdig pensjon

Unio temasider om pensjon og trygd

Fagforbundet temasider om pensjon

NTLs pensjonsveileder

Pensjonsboka (Harald Engelstad)

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftetog bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Pensjonsreformen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet 18.12.15

Ebba Wergeland har i rundt førti år skrevet bøker, artikler og debattinnlegg om arbeidsmiljø, pensjon, sjukelønn og andre forhold som vedkommer arbeidslivet:

Hjemmesiden til Ebba Wergeland

 

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst