3. mars 2018 kom forslaget til ny offentlig tjenestepensjon som hovedorganisasjonene LO, YS og Unio er blitt enig med arbeidsdepartementet om. I denne artikkelen vil jeg legge ut kommentarer til forslaget etterhvert som jeg får dem. Så følg med, følg med. Artikkelen er sist oppdatert 6.3.2018

Noen generelle kommentarer: Det gikk dessverre som jeg fryktet, og som jeg skrev i en artikkel 12. november. For kullene etter 1970 er avtalen bortimot identisk med forslaget fra arbeidsdepartementet i desember 2015. Det forslaget var ekstremt usolidarisk fordi de ikke tok hensyn til de som hadde behov for å gå av tidlig. Nå har de innført en puslete overgangsordning for kullene fra 1963 til 1970, men så er det helt slutt. For de som står lenge i jobb går pensjonen til himmels.

For å ta noen tall – og ta dem med et visst forbehold, siden dette er foreløpige beregninger: Personen med 400.000 i lønn, nevnt under pkt 4 vil få like mye i pensjon som lønn hvis vedkommende står til 72, og står vedkommende til 75 passerer pensjonen 120% av lønnen. Hva er tanken bak et slikt system? Hvorfor kan en ikke ta litt fra de som klarer å stå lenge og gi til de som virkelig trenger det. Og – når en først skal revidere offentlig pensjon Hvorfor kan en ikke redusere litt på pensjonen til de som tjener aller mest til fordel for sliterne? Eksempel: en som tjener 12G=kr 1.123.608 med dagens G-verdi får samme pensjon som lønn ved å stå til 73, og får omtrent 120 % av lønna i pensjon ved å stå til 75. Er det mening i slikt – og hvor var våre forhandlere da de gikk inn for dette?

Fri Fagbevegelse intervjuet arbeidsminister Hauglie:

– Hvor mye øker kostnadene?

– Det er vanskelig å si et eksakt beløp, det blir basert på prognoser og foventninger. Og det er avhengig av hvordan folk tilpasser seg det nye systemet. Dette er ikke på noen som helst slags måte en sparereform, så en 10-12 milliarder kroner må man bare regne med at det koster årlig, sier Hauglie.

Min kommentar: det er ikke noe problem å bruke 10-12 milliarder på de rikeste og friskeste. Men å gi litt til de som trenger det mest er uaktuelt. Fy skam!

Her er Forslag til ny pensjonsavtale OfTP.pdf

Her følger en del kommentarer til forslaget:

20180304 kommentarer fra Gunnar Rutle til ny pensjonsavtale OfTP.docx

20180304 Harald Engelstad - en foreløpig kommentar.docx

20180305 Arne Byrkjeflot Sviket.doc

20180306 Jan Mønnesland Kommentarer til ny pensjonsavtale off.docx. Denne artikkelen er korrigert noe 6.3

20180306 Arne Byrkjeflot kommentar til Utdanningsforbundet sine spørsmål og svar ny OfTP.doc

Stein Stugu: Ny offentlig tjenestepensjon - de ansatte fortjener bedre

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst