I realiteten ble det knapt ført reelle forhandlinger om den offentlige pensjonen. Regjeringa nektet konsekvent å diskutere kravet fra fagbevegelsen om en bruttomodell, til tross for at dette kravet var forankret i Stortingets vedtak om den offentlige tjenestepensjonen. Da meklingsfristen var ute lå det an til storstreik, og da først kom Regjeringa på banen med noe som liknet på en utstrakt hånd: Hvis de fikk en uke til på seg, så skulle det forhandles om bruttomodell.

Men det viste seg å være en bløff. I stedet arbeidet de videre med sin påslagsmodell, og brukte tiden til å øve press spesielt på LO sine forhandlingsdelegasjoner for å få dem inn i folden. Samtidig leide de tydeligvis inn Frischsenteret for at de skulle spre såkalt forskningsbasert ”informasjon” til fordel for Regjeringas alternativ. De håpet vel at en mediestorm kunne snu situasjonen.

I hvert fall var media de siste dagene fulle av ”fakta” fra Knut Røed ved Frischsenteret. Jeg oppfatter Knut Røed  til å være en av hovedarkitektene bak pensjonsreformen. Knut Røed er en av Jens Stoltenberg sine gamle venner. Gikk på samme skole, satt i AUF sammen med Jens, har knapt hatt en jobb utenfor sitt forsker-elfenbenstårn. En annen av hovedarkitektene er Ivar Hippe ved FAFO, også en av Jens Stoltenbergs hångangne menn. Det smaker dårlig når disse to tar på seg forskerhatten og løper regjeringas ærend i sluttspurten av forhandlingene.

Jeg prøvde å svare på et par av avisutspillene, et i Aftenposten, og ett i Dagsavisen. Artiklene og svarene er gjengitt nedenfor. De kan også lastes ned.

Aftenposten: Lavtlønte blir taperne - med svar

Dagsavisen: Hun taper på den nye pensjonen - med svar

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst