Siste oppdatering av denne siden: 6.4.2010. 
Seinhøstes gikk regjeringa til omkamp om vårens avtale om offentlig tjenestepensjon. 20.11.2009 sendte de ut et høringsnotat som gjelder de lovendringene avtalen medfører.  Fagbevegelsen har gitt et felles svar: flere av forslagene bryter klart med avtalen. I Klassekampen 15.12 reagerer både  Anders Folkestad fra UNIO og Dag Westhrin fra NTL skarpt mot Regjeringas tolkning av vårens avtale. Her legger jeg ut lenker til viktige dokument. Siden vil bli oppdatert fortløpende med nyeste stoff øverst

10. Jan Mønnesland, samfunnsøkonom i Utdanningsforbundet, har skrevet en kommentar der han gjennomgår lovproposisjonen med kritisk blikk. Her kan du laste den ned:

20100406 Jan Moennesland Om Proposisjonen Om Offentlig Tjenestepensjon.doc

9. 26.3.2010 kommer regjeringa med lovproposisjon 107 L. Der legger de fram lovforslag som til sammen utgjør deres tolkning av avtalen fra våren 2009. I all hovedsak står de på samme tolkning som i høringsnotatet. På et vesentlig punkt kommer de fagbevegelsen i møte: de vil ikke redusere tjenestepensjonen for de som går av før 67. Her finner du lovproposisjon 107 L, og her er pressemeldingen fra arbeidsdepartementet

8. Et meget skarpt felles høringssvar fra alle hovedorganisasjonene (LO, UNIO, YS og Akademikerne) ble levert 15.1.2010: 20100115_OfTP_hringsvar_LO_Unio_YS_Ak.pdf

7. NTL Sentraladministrasjonen har laget en høringsuttalelse. En veldig flott og grundig gjennomgang:
20091217 Horingssvar NTL Sentraladm.doc

6. Jeg har i tilknytning til pensjonskalkulatoren laget en oversikt over forskjellene mellom min (og fagbevegelsens?) tolkning og Regjeringas.
Regjeringa til omkamp om viktige deler av tjenestepensjonen

5. Du kan også ha nytte av Ny utgave av alders- og uførepensjons-kalkulatoren, som har med regjeringens forslag

4. Jeg holdt et foredrag for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående skole i Møre og Romsdal 11. desember. Det oppsummerer pensjonsoppgjøret, og viser i siste del eksempler på konsekvensene av regjeringas tolkning
20091211 ATV-kurs Ulstein.ppt

3. Hovedorganisasjonene hadde allerede før høringsnotatet ble offentliggjort fått et foreløpig utkast, og hadde reagert på det, både muntlig, og gjennom dert felles notat fra de fire hovedorganisasjonene. Notatet var kort, og tok bare opp de viktigste punktene der organisasjonene var uenige med regjeringa. Det ble sendt fra dem etter et møte med departementet 9.11.2009: Oppfolgingen Av Vaarens Pensjonsavtale.doc

2. Det var vel ikke helt uventet at regjeringa ville prøve å ta igjen etter det forsmedelige nederlaget, og i høringsnotatet med forslag til de lovendringene som må til for å sette avtalen ut i livet kommer motangrepet:
Her finner du høringsnotatet

1. Etter knallharde forhandlinger, en uke på overtid, inngikk partene til slutt en avtale om å videreføre dagens offentlige tjenestepensjon og AFP. Det var med nød og neppe at det ble noen avtale. Regjeringa hadde helt andre planer, men ble tilslutt tvunget i kne av en samlet fagbevegelse. Her er avtalen:
20090604 Riksmeklingsmannens Motebok.pdf

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst