Den vedtatte tjenestepensjonen er fortsatt ganske mye bedre - og mer solidarisk - enn Regjeringas kombinasjonsalternativ.

Torsdag 13.1.2001 viste Dagsrevyen et innslag med en kommunearbeider som i følge innslaget ville tape stort på den vedtatte nye tjenestepensjonen i forhold til om Regjeringas kombinasjonsalternativ hadde blitt vedtatt.

Men det som ikke kom fram var at det gjalt en tenkt pensjonist som hadde vært i jobb fra han var 17 til han var 67, altså i 50 år! Jeg skal ikke påstå at slike ikke fins, men jeg er sikker på er at det ikke finnes mange av dem! Og det som skiller den pensjonen vi fikk fra den Regjeringa ville ha var nettopp at vi ønsket en pensjon som tok hensyn til de som ikke klarte å stå så mange år i jobb.

Jeg satte meg derfor ned og regnet ut pensjonen for en del liknende pensjonister, men med litt mer rimelige yrkeskarrierer. Da ble tallene helt andre. For alle som trengte å gå av ved 62 var den vedtatte tjenestepensjonen gunstigere enn kombinasjonsalternativet, tildels mye gunstigere. Og jeg er ganske sikker på at veldig mange med yrkeskarriere som likner NRK-eksemplet vi være slitne nok når de fyller 62. Dette vil være folk med lav utdanning som veldig ofte jobber i relativt harde fysiske jobber.

Tjenestepensjonsavtalen vi har fått er verd å forsvare!

Regneeksemplene kan du laste ned nedenfor. De finnes både som et regneark og som et pdf-ark. I tillegg har jeg skrevet en analyse og en kommentar til beregningene.

Her er analysen/kommentaren:

20110116 En Kommentar Til NRK-dagsrevyen 13.1.doc

Her finner du regnearket:

20110116 NRK-eksemplene 13.1 Sammenliknet Med Andre.xls

Og her de samme tallene på ett ark i pdf-format. Bør nok skrives ut i A3,ellers blir skriften veldig liten. 

20110116 NRK-eksemplene 13.1 Sammenliknet Med Andre.pdf

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst