Noen viktige notat...

..som kan hjelpe deg som er blitt litt forvirret av mediedekningen om offentlig tjenestepensjon.

Sjefsøkonom i UNIO, Erik Orskaug, har skrevet et notat der han sammenlikner den vedtatte offentlige tjenestepensjonen - bruttopensjonen - med den tjenestepensjonen som Regjeringa ønsket - kombinasjonsalternativet. Notatet som ble publisert 2.2.2011 viser med all ønsket tydelighet at bruttopensjonen gir titusener av kroner mer i pensjon i året enn pensjonsordningen regjeringen foreslo i 2009. Statens pensjonskasse (SPK) har gjennomført beregningene for Unio.

Du kan laste det ned fra Unio sine hjemmesider.

Sosiolog og pensjonistrådgiver Harald Engelstad har nylig publisert to notat, som svar på mediekjøret mot den offentlige tjenestepensjonen.

Det ene notatet, fra januar 2011, gjennomgår hele den offentlige tjenestepensjonen. Han advarer fagforbundene i offentlig sektor mot å reforhandle den offentlige bruttopensjonen som ble vedtatt i 2009. Du kan lese eller laste det ned her:

20110110 Apent Brev Til Fagforbund I Offentlig Sektor.doc

Det andre notatet, fra 2. februar 2011, går spesielt inn på de deltidsansatte sin pensjon, og viser at det store flertallet - stikk imot det som regjeringa hevder - får svært god uttelling av sitt innskudd i tjenestepensjonen. Det kan du lese eller laste ned her:

20110206 Notat Om Deltidsansatte.doc

(Litt mer om Harald Engelstad: Han har arbeidet som pensjonistrådgiver i en årrekke. Han organiserer seniorkurs og beregner pensjon for rundt 2000 pensjonister hvert år, og har derfor svært omfattende kunnskap om hvordan folks pensjon virkelig er.  Han er en profilert motstander av pensjonsreformen, fordi han ser den usosiale karakteren til reformen. Han utgir også Pensjonsboka som oppdateres hvert år. Den gir etter min mening er den grundigste gjennomgangen av de norske pensjonssystemene.)

Norsk Tjenestemannslag har også fått laget et glimrende hefte: Offentlig tjenestepensjon - en pensjon å forsvare. Det er skrevet av DeFactos Roar Eilertsen og Stein Stugu. Heftet går på en enkelt og lettfattelig måte gjennom det som er vedtatt i pensjonsreformen, og sammenlikner bruttopensjonen med såvel kombinasjonsalternativet som pensjonsordningene i privat sektor. Heftet ble laget våren 2010, og er derfor ikke helt oppdatert på det som ble det endelige lovvedtaket om offentlig pensjon, men avviktene er små og uten betydning for det store bildet.

Du kan laste ned notatet fra NTL sine hjemmesider

Aksjon forsvar offentlig tjenestepensjon her også laget et hefte - Tallenes Tale - som konkret viser resultatene av oppgjøret i offentlig sektor. Det heftet ble skrevet høsten 2009, og er heller ikke helt oppdatert med det om ble det endelige vedtaket. Men igjen: avvikene er små.

Last ned heftet fra Forsvar offentlig tjenestepensjon sine hjemmesider

Jeg anbefaler også artikkelen jeg har skrevet om et svært ensidig innslag i NRK-dagsrevyen 13.1.2011

 

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst