Det nye pensjonssystemet og dødens klasseskille.

(Eller: Det vi lyktes i å forhindre i offentlig sektor)

Av Gunnar Rutle, 30.12.2010

I disse dager pågår en kampanje i media, der Statsministeren med flere står fram og skryter det nye pensjonssystemet i privat sektor opp i himmelen. Et hovedpoeng er at en får mye høyere pensjon hvis en jobber lenger. Det de ikke sier noe om er hvem som skal betale dette. Jeg har gjort et lite regnestykke. Jeg laget det opprinnelig til et foredrag jeg holdt i november på høstkonferansen til Industri-Energi i Hordaland. Eksemplet viser hvordan den nye folketrygden/AFP i privat sektor omfordeler fra de som jobber i yrker med kort forventet levetid, til de som jobber i yrker med lang forventet levetid.

Siste oppdatering av denne siden: 6.4.2010. 
Seinhøstes gikk regjeringa til omkamp om vårens avtale om offentlig tjenestepensjon. 20.11.2009 sendte de ut et høringsnotat som gjelder de lovendringene avtalen medfører.  Fagbevegelsen har gitt et felles svar: flere av forslagene bryter klart med avtalen. I Klassekampen 15.12 reagerer både  Anders Folkestad fra UNIO og Dag Westhrin fra NTL skarpt mot Regjeringas tolkning av vårens avtale. Her legger jeg ut lenker til viktige dokument. Siden vil bli oppdatert fortløpende med nyeste stoff øverst

 

 

Seinhøstes gikk regjeringa til omkamp om vårens avtale om offentlig tjenestepensjon. 20.11.2009 sendte de ut et høringsnotat som gjelder de lovendringene avtalen medfører. I Klassekampen 15. desember reagerte både Anders Folkestad fra UNIO og Dag Westhrin fra NTL skarpt mot Regjeringas tolkning av vårens avtale, og 18. januar kom en samlet fagbevelse med et oppsiktsvekkende skarpt svar: flere av forslagene bryter åpenbart med avtaleteksten. Om dette: Se også Lenkeside: omkamp om den offentlige tjenestepensjonen

Min hovedoppsummering er at dette er full seier i kampen mot det nøytrale pensjonssystemet og i kampen om AFP. Stor takk til forhandlerne i alle hovedorganisasjonene som klarte å stå sammen og motstå presset fra Regjeringa. Og stor takk til grasrotaktivister, lokale fagforeninger og aksjon forsvar offentlig tjenestepensjon, som sammen skapte grunnlaget for denne seieren.

Mandag kveld 25. mai sendte regjeringa et notat til partene, der regjeringa slaktet fagbevegelsens krav/modell.  Fagbevegelsen reagerte skarpt mot dette svaret fra regjeringa, delvis med unntak av Flåthen (noen oppfattet ham etterhvert mer som regjeringens talsmann). Natt til onsdag 27. mai ble det nesten full streik i pensjonsoppgjøret. kl 2400 leverte alle hovedorganisasjonene et felles svar på siste tilbudet: ”Regjeringens forslag er avvist som grunnlag for videre megling. De har frist til kl. to med å gi respons på om de vil være med å megle videre, men da utelukkende på en modifisert bruttoordning. Hvis de sier nei, er alle i streik”.

Regjeringa krøp - som det viste seg seinere, bare tilsynelatende - til korset, og det ble enighet om en ukes utsettelse. Jeg sendte ut denne kommentaren, der jeg advarer mot hva som kan skje.

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst