Bok om pensjonsreformen, skrevet av Siri Jensen, Arne Rolijordet, Gunnar Rutle m.fl. Utgitt 20.11.2008

Denne boka er er fortsatt høyst aktuell. Dessverre ble pensjonsreformen vedtatt akkurat slik det så ut da boka ble skrevet. Og i privat sektor er AFP-ordninga akkurat som beskrevet. 

Men på ett vesentlig punkt er boka uaktuell: Regjeringa fikk det ikke som de ville med de offentlige tjenestepensjonene og AFP i offentlig sektor. Resultatet ble bedre vi fryktet da boka ble skrevet. I andre artikler på hjemmesidene mine finner du mer om hvordan det gikk.

Nå legger vi boka ut til gratis nedlasting. Du kan laste ned hele boka i pdf-format, eller hvert enkelt kapittel i Word-format (dessverre ligger kapitlene litt hulter til bulter nå du trykker på lenken nedenfor, fant ikke ut av hvordan det skulle bli mer ryddig. Merk også at alle kapitlene i boka vises over to sider, så du må velge både side 1 og 2 for å få med alt):

Pensjonsboka: hvem tjener på pensjonsreformen? 

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her

Stoff om alderspensjon, nyeste øverst