Her finner du lenker til andre nettsider som tar opp pensjonsreformen, uførepensjonsreformen og kampen mot disse reformene:

Hjemmesiden til aksjon forsvar offentlig pensjon

Hjemmesiden til aksjon forsvar AFP

Hjemmesiden til aksjon forsvar dagens uføretrygd

LO i Trondheim sin nettside om uføretrygd

Pensjonskampen – hjemmeside for Rettferdig pensjon

Unio temasider om pensjon og trygd

Fagforbundet temasider om pensjon

NTLs pensjonsveileder

Pensjonsboka (Harald Engelstad)

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftetog bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Pensjonsreformen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet 18.12.15

Ebba Wergeland har i rundt førti år skrevet bøker, artikler og debattinnlegg om arbeidsmiljø, pensjon, sjukelønn og andre forhold som vedkommer arbeidslivet:

Hjemmesiden til Ebba Wergeland