Aftenposten bringer 15. november en artikkel om en seniorforsker ved Sintef som opplevde at Arbeidsdepartementet forlangte at hun skulle endre konklusjonene i en forskningsrapport, slik at det skulle se ut som om sjukefraværet var langt høyere enn det i realiteten er. Er det slik de planlegger å vinne kampen mot sjukelønn og uføretrygd?

Noen sitater fra artikkelen:

“Det er akkurat blitt 2010. Regjeringen forbereder upopulære tiltak for å få ned sykefraværet. Til det trenger den faglig ammunisjon som blant annet bekrefter at sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land. SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose får oppdraget med å lage en rapport.
Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land. “

Forskeren skriver i sin rapport at det «fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land». Her krever Arbeidsdepartementet at rapporten endres: «Setningen må derfor endres til «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land»».

I et avsnitt i rapporten skriver Ose at oppslagene i mediene om at «Sykefraværet eksploderer» og aldri har vært høyere, rett og slett ikke stemmer. Det avsnittet krever departementet at hun sletter helt.

“Jeg ble svært overrasket. Det er ikke mulig å forstå departementets endringer på annen måte enn at det skulle fremstå som at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land, selv om vi ikke hadde god nok dokumentasjon på det” (Solveig Osborg Ose, seniorforsker ved SINTEF)

Vi vet at høyresiden i norsk politikk i lang tid har drevet en kampanje mot uføretrygs og sjukelønn med totalt misvisende påstander om eksplosjon i sjukefravær og uføretrygding. Det er svært skuffende - men kanskje ikke helt uventet - at den rødgrønne regjeringa legger seg på samme nivå!

For dere som vil ha motargumentene til høyresidens kampanje, les gjerne det foredraget om uføretrygd (og sjukelønn) som du finner her.

Aftenpostens artikkel:

20101115_aftenposten_Ble_forsøkt_diktert_av_departementet.doc