Pensjonsreformen: 2008 og før


Ny bok 18.11.2008:
Hvem tjener på pensjonsreformen?

Jeg er medforfatter.
I boka finner du en omfattende beskrivelse av konsekvensene av pensjonsreformen, endringene av AFP-ordningen, og hva som kan skje med tjenestepensjonen. Vi går også gjennom begrunnelsen for at pensjonsreformen er nødvendig, og viser at de ikke holder. Det meste av det stoffet som du kan finne foredragene og artiklene mine finner du her samlet og med grundige forklaringer

Les mer om boka

Trekk kravet om at arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres uten avkorting i pensjonen.

Alle organisasjonene kom med felles krav 17.4.2009. Det er bra. Verre er det at særlig ett av kravene overholdet ikke burde være stilt som krav fra fagbevegelsen. Tvert imot. les mer her!

Jeg har også laget en lysarkinnledning om dette. Den finner du her!

Lysark til pensjonsforedrag - oppdatert med de aller siste tallene. Bare bruk det du ønsker! (22.8.2008) 

Her er en gjennomgang av konsekvensene av det som er vedtatt, og litt om hva vi kan vente oss av tjenestepensjonen hvis regjeringa får det som de vil. Du står fritt til å bruke lysarkene hvordan du vil, men henvis gjerne til hjemmesiden min.

En kommentar til mandatet for utvalget som skal utrede framtidig offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor (21.8.2008)

 Utvalget startet sitt arbeid 20.8. Mandatet for utvalget lover ikke bra. Det er på høy tid at kampen mot raseringen av de offentlige pensjonene starter. Les min kommentar !

Pensjonsdelen av de offentlige avtalene er en katastrofe!

Jeg har gått gjennom det som står om pensjon i den avtalen vi har inngått. Avtaleteksten er - såvidt jeg kan se - den samme i alle avtalene i offentlig sektor. Og det ser ikke bra ut. Her trengs det et grasrotopprør hvis vi skal få beholde en tjenestepensjon å leve med! Klikk på overskriften og les min kommentar

I går sendte Fagforbundet ut tabeller over hva den nye AFP- ordninga vil bety. Det er bare det at de regner helt feil, så den nye pensjonen ser mye bedre ut enn det den er. Her er min kommentar og gjennomgang. Dessverre ligger ikke tabellene ute på fagforbundets hjemmeside ennå, men de kommer vel? Last nedkommentaren her:  Word-format / Pdf-format

Et eksempel som forklarer hvorfor AFP-tallene som LO går ut med blir altfor gunstige (18.4.2008)

LO har kommet med en ny brosjyre idag. Den foregir å vise at en 62-åring kommer like bra ut av det med Ny AFP som ved den nåværende. Det stemmer bare ikke! Som vanlig bruker de idealpensjonisten!
Jeg har laget et eksempel som forklarer hvorfor det ser så mye bedre ut enn det er i virkeligheten. I eksemplet forklarer jeg punkt for punkt hvorfor tallene som pensjonskalkulatoren min gir er helt forskjellige tall fra LOs.
 Last ned artikkelen her i Word format / i Pdf-format

Jeg har jobbet litt videre med departementets pensjonstall fra Dagens Næringsliv 11.4. Se hva departementet ser bort fra (15.4)

Tapene er langt verre enn det de gir inntrykk av. Bare se her

Bertil Rysgård på Aker Verdal taper 18857 i året i pensjon med LOs forslag - (Han er hovedpersonen i boka som Magnus Marsdal har skrevet om AFP) (7.4.2008)

 

Bertil Rysgård vinner på AFP-løsningen

under denne overskriften på Fri Fagbevegelses nettside siteres det Per Østvold sa på Tariffkonferansen I Oslo:
"Bertil Rysgård er gjennomgangsfiguren i boka «AFP på en-to-tre» som Magnus Marsdal skrev. Rysgård er 56 år og platearbeider på Aker Verdal. Han drømmer om å få gode år som pensjonist. Men han fryktet at hvis han måtte jobbe til 67 år, ville ikke helsa holde.
Leder i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, hadde lest boka, og ikke bare det. Forbundet hadde kjøpt inn mange bøker for å fordele til sine tillitsvalgte i forkant av tariffoppgjøret."
– Bertil Rysgård som blir 62 år i 2014 vil kunne gå av med AFP som er bedre enn dagens ordning, sa Østvold."
Jeg har regnet på det, og det stemmer ikke! Bertil Rysgård taper kr 18857 i gjennomsnitt pr år hele pensjonistlivet!! Se hele beregningen
Så regnet jeg ut hvordan det ville gått hvis han var født et annet år. Dette er det en yngre BR ville ha tapt:
1963: tap kr 46760 se hele beregningen
1973: tap kr 50665 se hele beregningen
1983: tap kr 57835 se hele beregningen

Ny AFP: ikke en førtidspensjon for de slitne , men en tilleggspensjon for de uthvilte (7.4.2008)

LO i Trondheim har gitt ut en løpeseddel om AFP-resultatet, noen sitater nedenfor, men les hele her. De har også sendt ut et regneark med eksempler, det finner du her:

"Meklingsresultatet betyr at AFP slutter å eksistere for alle som er født i 1963 og senere. De vil få en ”AFP” der du taper voldsomt på å gå av når du er 62 år. Det er de som går av med ”AFP”  når de er nesten 70 som kommer best ut. De yngre generasjonene i arbeidslivet er de aller største taperne. I 2017 skal det skje en ”evaluering”, og da må vi i så fall kjempe fram AFP helt på nytt – i et pensjonssystem der alt er innrettet på at den som går av tidlig skal straffes"
og
"Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte.
Det mest opprørende er at de som er ved god helse og har en jobb som de kan leve med til de når pensjonsalderen skal få fra vår hardt tilkjempede AFP-ordning. Når ordningen virker for fullt om 17 år vil personalsjefen som går av ved 69 år i løpet av sin pensjonisttilværelse få en million ekstra fra AFP-potten mens den slitne kassadama som går av ved 62 år taper tilsvarende.
Fagbevegelsen har krevd en førtidspensjon for de slitne på dagens nivå, vi tilbys en tilleggspensjon for de uthvilte der sliterne taper."

Alle tabeller du trenger for å regne ut pensjon og AFP. 6.4.2008

De siste dagene har jeg jobbet med å finne ut helt nøyaktig hvordan pensjonsreformen vil slå ut etter de endringene det legges opp til med tariffoppgjøret i privat. I den forbindelsen har Samfunnsøkonom Jan Mønnesland skaffet meg dødelighetsstatistikker og nødvendige matematiske formler for å regne ut forholdstall, delingstall og arvegevinsttall. Det var nødvendig å gjøre den jobben fordi departementet ikke har gått ut med en fullstendig oversikt over disse verdiene. Dermed har det vært vanskelig å lage skikkelige moteksempler til regjeringas ofte fortegnete eksempler.
 
Men nå er jobben gjort. Alle tabellene har jeg samlet i et regneark, sammen med en liten veiledning til dere som vil regne ut pensjonseksdempler sjøl. Spre gjerne videre til andre som trenger dem.

Tariffoppgjøret i privat sektor laget 3.4.2008

Jeg har sett på dette forslaget. Her er min personlige kommentar. Les mer her

Massevis av nytt 26.2.2008:

Jeg har lagt inn et langt på vei nylaget foredrag. Mye spennende nytt. Det har med det nye som er kommet fram i og med pensjonshøringa av 28.1 og rapporten fra AFP-utvalget fra 6.2. De nye forslagene til AFP er verre enn de tidligere! Jeg har også begynt å regne på hva vi kan vente oss når det gjelder den offentlige tjenestepensjonen. Med de signalene regjeringa har gitt vil tjenestepensjonen gi dårligere uttelling enn det AFP-forslaget fra regjeringa gir.

Jeg har også lagt ut en ny versjon av lysarkserien om Regjeringas Idealpensjonist. Et "must" (du finner det et stykke nede på siden)

Jeg har skrevet et åpent brev til Bjarne Håkon Hanssen: "Hvorfor vil du fjerne insentivene til å holde folk i jobb?"

Og til slutt har jeg lagt ut en ny versjon av kommentaren til pensjonshøringa

Framtida til AFP-ordningen, og kanskje til de offentlige tjenestepensjonsordningene, er tema i tariffoppgjøret våren 2008. Mange er sjokkerte over konsekvensene av pensjonsreformen og av de forslagene som ligger på bordet til ny AFP-ordning. Kampen for gode AFP- og tjenestepensjonsordninger blir svært sentral framover.
På denne siden vil du finne materiale om disse spørsmålene som jeg har laget eller samlet.
Det er bare å laste ned og bruke det du ønsker, her gjelder ingen copyright, snarere copyleft. Materialet vil bli oppdatert nå og da. I kommentaren finner du en oversikt over hva som er endret.

Nytt foredrag 26.2.2007 - se ovenfor

last ned lysarkene her!

åpent brev til Bjarne Håkon Hanssen: "Hvorfor vil du fjerne insentivene til å holde folk i jobb?"

last ned brevet her!

Kommentar til Pensjonshøringa:
Født i 1948? Pensjonen din reduseres med et pennestrøk med 10,5%. Født i 1953. Du mister 14%

Du slipper ikke unna sjøl om du trodde du skulle gå fri. Men de som er født seinere rammes verre! Les notatet her! (korrigert versjon fra 26.2.2008)

Regneark for å beregne konsekvensene av indeksering. Finn ut hvor mye du taper hvert år, eller i gjennomsnitt for hele pensjonisttida
Nytt! lagt inn 18.1

Finn det du taper på indekseringa (fra 18.1.2008)

 

En del artikler om pensjonssystemet. Skrevet til avisa Rødt Nytt. Nytt! Lagt inn 21.1

Ansatte i offentlig sektor og AFP (Rødt Nytt nr 10/2007)
Regjeringas idealpensjonist - og alle vi andre (Rødt Nytt 1/2008)
Hvor stor (eller heller liten) blir den nye pensjonen? (Rødt Nytt 1/2008)
Tabeller over hva reformen betyr for ulike grupper (Rødt Nytt 1/2008)
Sånn kan AFP-ordninga bli ødelagt  (Rødt Nytt 1/2008)
En unødvendig reform (Rødt Nytt 1/2008)

Innledning innrettet på lærere og førskolelærere. Ny 21.1.2008

Innledninga har en del eksempler som er hentet fra lønnstabellene til lærere og førskolelærere. Men det meste av materialet gjelder de aller fleste, og kan lett omarbeides til bruk for andre. NB! Flere av lysarkene er animerte og bør ses i lysbildevisning i Powerpoint for å få fullt utbytte!  Her finner du innledninga, og nedenfor finner du en kommentar og forklaring:

Last ned. Fra 21.1.2008. Nye beregninger som inkluderer tap pga indeksering
Last ned. Fra 27.11.2007.
Last ned. Fra 12.11.2007
Last ned.  Fra 8.11.2007

Kommentar og forklaring til lysarkene. Ny 21.1.2008

Denne kommentaren går gjennom og forklarer lysarkene du kan hente ned ovenfor. inneholder hjelp til å lage innledning med utgangspunkt i lysarkene. Inneholder også oversikt over endringer som er gjort i lysarkene.

Last ned. fra 21.1.2007. siste versjon
Last ned. Fra 27.11.2007.
Last ned. Fra 12.11.2007
Last ned. Fra 8.11.2007

Regjeringas idealpensjonist. Ny 21.1.2008

Idealpensjonisten: Slik vil regjeringa ha deg til å tro det blir

Men slik blir det gjerne for virkelige mennesker

Se hvordan pensjonen din forvitrer i denne lille animerte lysarkserien. Vakte stor åtgaum på Trondheimskonferansen 2008.
Disse lysarkene viser hvordan og hvorfor regjeringas eksempler gir et helt fortegnet bilde av virkningene av reformen. Er også en del av lysarkserien over. Flere av lysarkene er animerte og bør ses i lysbildevisning i Powerpoint for å få fullt utbytte!

        

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!