Flere lysark om uføretrygd og sjukelønn

Jeg har laget et foredrag om kampanjen mot uføretrygden og forslagene om å redusere uføretrygden.

Hvis du vil ha en oversikt over hva foredraget handler om, samt mulighet for å laste ned lysarkene og foredragsteksten, så kan du se her, der finner du også en seinere versjon av foredraget.

Nedenfor her finner du lysarkene fra en tidligere versjon av foredraget sortert på tre deltema. De tre temaene er de samme som du finner i det foredraget det vises til ovenfor, men der er noen lysark her som ikke er med i det der og som du evt. kan bruke til å supplere med (merk også at den seinere versjonen også har med lysark du ikke finner her):

20100524 Arbeidslinja-ideologien Bak.ppt

20100524 Kampanjen Mot Sjukelonn Og Uforetrygd.ppt

20100524 Kritikk Av Uforepensjonsutvalget.ppt

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!