De siste årene har jeg reist mye rundt og holdt foredrag om pensjonsreformen. I hele mitt politiske liv kan jeg ikke huske noen sak jeg har snakket om, der de som er tilstede blir så sjokkert, og så rasende, over det som er i ferd med å skje.

Hele prosessen med å slakte dagens pensjonssystem har skjedd over hodet på vanlig folk. Makta i Norge - et tett samspill mellom Regjering, Storting, rikfolk (ikke minst i forsikringsbransjen), og det aller meste av media - har dels framstilt konsekvensene som langt mindre enn de er, og dels påstått at dette er noe som bare må skje, landet har ikke råd til noe annet. Det mest uetiske med hele prosessen er at knapt noen av de som har drevet gjennom denne reformen rammes av den. Storting, Regjering og så godt som alle næringslivstopper har pensjonsordninger med utbetalinger vanlig folk knapt kan drømme om, og gjerne med rett til avgang langt tidligere enn ved 67.

Det jeg har prøvd på i foredragene mine er dels å vise konsekvensene av det som er i ferd med å skje, og dels å vise at det er en stor bløff at landet ikke har råd til dagens pensjonssystem.

Her har jeg lagt ut en del av de foredragene jeg har holdt (se lenker til venstre). I tillegg har jeg lagt ut foredragsutkast jeg har laget for (og i samarbeide med) Aksjon forsvar offentlig pensjon, og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. Disse utkastene ble laget som en hjelp til de mange som engasjerte seg i kampen mot mot endringene i pensjonssystemet. Det er bare å laste ned og ta i bruk det dere kan ha nytte av, men vis gjerne til kilde.

Dessverre ble nok motstanden reist noe for seint. Vi tapte (i første runde) kampen om folketrygdens alderspensjon, og om AFP i privat sektor. Men i kampen om de offentlige tjenestepensjonene vant vi en delvis seier, ettersom vi et stykke på vei klarte å beholde dagens bruttopensjon.

Men kampen er ikke slutt!

Nå i november-desember 2009 blir det klart at regjeringa tar omkamp om viktige deler av avtalen om offentlig tjenestepensjon fra i vår.

Og står kampen om uføretrygden er ikke ferdig. Det er kanskje den viktigste kampen. Planen er å redusere uføretrygden ganske dramatisk. Det gjelder svært store deler av befolkningen. Nærmere halvdelen av alle blir uføretrygdet før de når 67. LO-kongressen fattet et skarpt vedtak mot noen av de forslagene som er kommet til endringer der. Til våren må vi regne med at den første stortingsmeldingen vil komme. Da gjelder det å reise en proteststorm.

For det andre tror jeg at det vil reise seg et ramaskrik når pensjonsreformen settes i verk fra 2011. En stor del av de slitne og lavtlønna i privat sektor - ikke minst kvinnene som jobber i handel og kontor og i hotell og restaurant -  vil miste retten til å gå av med AFP som 62-åringer. De har rett og slett ikke tjent nok til å få gå av etter de nye reglene.

Trenger dere foredrag - ta kontakt!

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

        

Siste nytt om pensjon/trygd......

Alders- og uførepensjonskalkulatoren beregner både alderspensjon og uføreytelse i folketrygden og tjenestepensjonen! I versjon 31 er siste forslag til avtale for offentlig pensjon tatt med.

 

Du finner den her

Du kan beregne og sammenlikne gammel og ny pensjon og uføretrygd

Trenger dere foredrag om noen av sakene på hjemmesiden?

Jeg stiller gjerne opp. Les mer her!

Nettsteder der du finner mer om pensjon/trygd

Forsvar offentlig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon», som særlig arbeider for tjenestepensjon og tidligpensjon i privat sektor

Ebba Wergeland sin hjemmeside

Manifest tankesmie, særlig deres publikasjoner, samt artikler i tidsskriftet og bøker fra forlaget

De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte, se under publikasjoner

Flere nettsted om pensjon og trygd finner du her